NHẬN HỒ SƠ THI BẰNG LÁI XE TẠI HÀ NỘI

DỊCH VỤ UY TÍN - THỦ TỤC ĐƠN GIẢN - CÓ BẰNG NHANH

Danh sách thi bằng lái xe máy hạng A1 ngày 18/06/2013 tại 134 Sài Đồng

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH QUÊ QUÁN NGƯỜI NỘP
1 Phạm Thị Ngọc Anh 93 Hà Nội Huy
2 Nguyễn Duy Anh 93 Hà Nội QuyKT
3 Đặng Tuấn Anh 94 Nam Định Đức
4 Phạm Ngọc Tuấn Anh 94 Thái Bình Quang
5 Đặng Thị Ngọc Ánh 94 Hải Dương Đức
6 Vũ Thị An 93 Bắc Giang T1
7 Lê Ngọc Anh 85 Hà Nội T1
8 Phạm Thị Tú Anh 92 Hải Phòng T1
9 Lê Thị Bình 92 Thanh Hóa QuyKT
10 Trịnh Thị Bích 92 Hưng Yên QuyKT
11 Đào Vĩ Cường 94 Hải Dương Quang
12 Lương Đức Cương 90 Hải Phòng ĐạiTL
13 Trần Thị Canh 91 Nghệ An QuyKT
14 Nguyễn Thanh Công 94 Nam Định T1
15 Triều Đình Chung 92 Thanh Hóa T1
16 Nguyễn Văn Chương 92 Nam Định T1
17 Nguyễn Đức Cường 94 Nam Định T1
18 Nguyễn Thị Duyên 94 Hà Tĩnh Quang
19 Lại Quý Dương 89 Thái Bình Quang
20 Mạc Đức Duy 94 Lạng Sơn P-TN
21 Nguyễn Thị Kim Dung 93 Thái Bình A.Vượng
22 Hoàng Thị Thuy Duyên 94 Thái Bình Quang
23 Trần Thị Dung 92 Nam Định QuyKT
24 Lê Quang Duy 94 Hà Nội Quang
25 Lý Thị Diệp 92 Hà Giang DungKT
26 Trần Thị Thùy Dương 91 Nam Định HàKT
27 Phạm Trọng Đức 94 Nam Định T1
28 Đặng Thùy Dung 90 Phú Thọ T1
29 Phan Thị Duyên 89 Ninh Bình T1
30 Đỗ Công Định 94 Hà Nội T1
31 Tạ Phi Hà 94 Vĩnh Phúc Quang
32 Phạm Thị Hiền 91 Thái Bình Quang
33 Vũ Thị Giang 91 Hải Dương Quang
34 Nguyễn Thị Huyền 94  Thanh Hóa A.Hùng
35 Trần Thị Huệ 93 Thái Bình P-TN
36 Nguyễn Thị Hồng 93 Bắc Giang Huy
37 Nguyễn Thị Huế 91 Quảng Ninh QuyKT
38 Nguyễn Thị Hoa 92 Hà Nam QuyKT
39 Trần Thị Huệ 92 Thanh Hóa ChiBC
40 Đoàn Thị Hiên 92 Nam Định QuyKT
41 Nguyễn Thị Hiếu 92 Nghệ An QuyKT
42 Hoàng Thị Hạnh 93 Thái Bình Huy
43 Bùi Thị Thu Hà 92 Hưng Yên Huy
44 Chu Thị Hằng 91 Hà Nội Quang
45 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 93 Đăk Nông T1
46 Phạm Thị Hiền 92 Bắc Ninh T1
47 Bùi Long Hưng 91 Thanh Hóa T1
48 Ngô Thị Kiều 93 Bắc Giang ChiBC
49 Lê Quốc Khánh 94 Bắc Giang T1
50 Phan Văn Kiềm 93 Ninh Bình T1
51 Nguyễn Văn Khẩn 89 Nam Định T1
52 Phạm Văn Kỳ 94 Ninh Bình LongTc
53 Nguyễn Văn Khiêm 89 Vĩnh Phúc ĐạiTL
54 Lê Mai Linh 94 Thanh Hóa A.Hùng
55 Nguyễn Thị Diệu Linh 93 Thanh Hóa Quang
56 Vũ Thị Luyến 93 Nam Định HươngTL
57 Nguyễn Thị Liên 94 Vĩnh Phúc Quang
58 Nguyễn Thị Hải Linh 93 Hải Dương LongTc
59 Lê Thị Lệ 94 Nam Định ĐứcGT
60 Vũ Thị Ngọc Linh 93 Ninh Bình ĐứcGT
61 Ngọ Thị Lương 91 Bắc Giang QuyKT
62 Trương Thị Thùy Linh 94 Hải Phòng ĐứcGT
63 Lê Thị Loan 94 Ninh Bình ĐứcGT
64 Hoàng Thị Linh 94 Bắc Giang ĐứcGT
65 Trần Thị Hương Lan 92 Phú Thọ T1
66 Trương Văn LÂm 91 Thanh Hóa T1
67 Nguyễn Thị Khánh Ly 94 Nghệ An T1
68 Nguyễn Phương Linh 91 Quảng Ninh T1
69 Đoàn Văn Long 93 Hải Dương T1
70 Bùi Thị Nhung 92 Thái Bình TPA
71 Nguyễn Thị Hông Nhung 94 Hà Nội ĐứcGT
72 Đàm Thị Nhung 93 Quảng Ninh Quang
73 Phan Thị Ngân 94 Hà Tĩnh Quang
74 Trần Thị Nga 92 Ninh Bình QuyKT
75 Chử Thị Huyền 94 Hưng Yên ChiBC
76 Lê Thị Huệ 92 Thanh Hóa QuyKT
77 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 92 Hưng Yên Quang
78 Đinh Thị Hà Như 92 Thái Bình HàKT
79 Đào Thị Hồng Ngân 92 Hà Nam QuyKT
80 Đăng Chí Nhân 94 Tây Ninh ĐứcGT
81 Hoàng Thị Nga 93 Lạng Sơn ĐứcGT
82 Mai Thị Ngân 94 Thanh Hóa Quang
83 Đàm Thị Ngọc 90 Bắc Ninh HuyềnTL
84 Lê Thị Bích Ngọc 94 Thanh Hóa ĐứcGT
85 Phạm Thị Ngân 93 Hà Nam Quang
86 Nguyễn Đức Nghĩa 94 Bắc Giang T1
87 Đinh Thị Mây 92 Ninh Bình QuyKT
88 Lương Thị Mai 91 Cao Bằng ĐứcGT
89 Nguyễn Thị Mai 91 Hà Nội QuyKT
90 Nguyễn Thị Trà My 93 Thái Bình HoànTC
91 Tạ Thị Út Mận 94 Hà Nam LongTc
92 Nguyễn Thị Minh 94 Thanh Hóa ĐứcGT
93 Nguyễn Kiên Trung 92 Hà Nam TPA
94 Lê Thị Thu Trang 94 Hà Nội ĐứcGT
95 Khúc Thị Phương 94 Hải Phòng Quang
96 Tống Thị Phương 94 Nam Định ChiBC
97 Nguyễn Hồng Phú 90 Hòa Bình LongTc
98 Vũ Thế Phong 94 Hà Nam T1
99 Nguyễn Đức Phương 93 Hưng Yên T1
100 Nguyễn Văn Quynh 94 Nam Định Quang
101 Nguyễn Hồng Quân 84 Hà Tây HuyềnTL
102 Nguyễn Kim Quyết 94 Nghệ An HàKT
103 Nguyễn Thi Quyên 93 Hà Nam QuyKT
104 Giàng A Quả 87 Lào Cai ĐứcGT
105 Đào Thị Quỳnh 92 Hà Nam QuyKT
106 Tống Thị Thanh Quế 93 Nam Định T1
107 Phạm Thị Quyên 94 Thái Bình Quang
108 Đinh Bá Trúc 94 Nam Định Quang
109 Bùi Công Tuân 90 Thái Bình TPA
110 Đặng Tiến Thái 93 Nam Định Huy
111 Nguyễn Thi Trang 93 Nghệ An DungKT
112 Nguyễn Thị Thắm 93 Nghệ An ĐứcGT
113 Nguyễn Văn Tùng 90 Nghệ An P-TN
114 Trần Đức Trọng 92 Nam Định P-TN
115 Vũ Thị Thảo 93 Nam Định P-TN
116 Vũ Thị Thu Trang 91 Hải Dương TPA
117 Nguyễn Trọng Trãi 84 Yên Bái ThiệnLĐXH
118 Nguyễn Mạnh Tuấn 85 Hà Nội Quang
119 Nguyễn Khắc Tú 93 Hải Dương Quang
120 Nguyễn Thị Thành 94 Bắc Giang ĐứcGT
121 Vũ Thị Huyền Trang 92 Ninh Bình QuyKT
122 Lê Minh Thanh 88 Nam Định Quang
123 Vũ Thị Thắm 93 Ninh Bình Quang
124 Đỗ Xuân Thịnh 86 Hà Tây Quang
125 Trần Văn Trường 91 Nam Định Huy
126 Vũ Ngọc Thuấn 93 Thái Bình T1
127 Nguyễn Xuân Trường 93 Hà Nội T1
128 Ngô Thanh Tú 94 Bắc Giang T1
129 Nguyễn Phi Tôn 92 Hà Nam T1
130 Nguyễn Hoài Thu 93 Quảng Ninh T1
131 Trần Duy Thành 87 Hà Nội T1
132 Nguyễn Đình Tòng 92 Hà Nội T1
133 Nguyễn Văn Tiên 94 Hà Nam T1
134 Lương Xuân Trường 94 Hà Nam T1
135 Vũ Thị Kim Thúy 93 Nam Định T1
136 Doãn Thị Thúy 93 Hưng Yên T1
137 Nguyễn Văn Tuấn 91 Hải Phòng T1
138 Nguyễn Mạnh Trường 93 Hà Nội T1
139 Phạm Thanh Tuấn 89 Hưng Yên Quang
140 Mai Văn Thức 93 Nghệ An Quang
141 Nguyễn Thanh Tùng 92 Hải Dương Huy
142 Trịnh Thị Yến 92 Thanh Hóa TPA
143 Trần Bá Ý 92 Hà Nam T1
144 Trịnh Thị Kim Yến 92 Thanh Hóa T1
145 Phạm Ngọc Vũ 94 Thái Bình T1
146 Vũ Đình Sơn 93 Bắc Giang T1
147 Đoàn Hải Vân 88 Hà Nội T1
148 Lò Thị Yến 94 Sơn La A.Hùng
149 Nguyễn Văn Sơn 94 Hải Dương T1
150 Nguyễn Thị Vân 90 Hà Nam Quang
151 Võ Duy Văn 94 Nghệ An Quang
152 Trần Thị Yến 92 Hải Dương Quang
153 Lưu Thị Oanh 92 Bắc Giang T1
154 Đăng Ngọc Trung 90 Sơn La TPA
155 Nguyễn Hữu Pháp 83 Hà Nội TTM

 

* Mọi thắc mắc xin liên hệ Mr.Tùng: 0163.476.0068 để được giải đáp một cách nhanh nhất.

Thi bằng lái xe máy tại Hà Nội

DMCA.com Protection Status