fbpx

Nâng hạng bằng lái xe ô tô

1. Nâng hạng bằng lái xe ô tô hạng B2 lên C:

– Phải đủ 21 tuổi và có 3 năm kinh nghiệm lái xe hạng B2.

– Hồ sơ nâng hạng bằng lái xe ô tô hạng hạng B2 lên C gồm:

+ 1 bản photo CMT (không cần công chứng).

+ 10 ảnh 3×4.

+ 1 bản photo bằng lái xe B2.

+ hồ sơ gốc bằng lái xe B2.

– Chi phí thi: 4.800.000đ làm hồ sơ và 500.000đ lệ phí thi.

– Thời gian thi: sau 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

– Mục đích: nâng hạng bằng lái xe ô tô hạng B2 lên C

2. Nâng hạng bằng lái xe ô tô hạng B2 (hoặc C) lên D:

– Phải đủ 24 tuổi và có 5 năm kinh nghiệm lái xe hạng B2 (hoặc 3 năm kinh nghiệm lái xe hạng C).

– Hồ sơ nâng hạng bằng lái xe ô tô hạng B2 (hoặc C) lên D gồm:

+ 1 bản photo CMT (không cần công chứng).

+ 10 ảnh 3×4.

+ 1 bản photo bằng lái xe B2 (hoặc C).

+ hồ sơ gốc bằng lái xe B2 (hoặc C).

+ bằng tốt nghiệp gốc cấp 2 hoặc cấp 3.

– Chi phí thi: 5.200.000đ làm hồ sơ và 700.000đ lệ phí thi.

– Thời gian thi: sau 60 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

– Mục đích: nâng hạng bằng lái xe ô tô hạng B2 (hoặc C) lên D

3. Nâng hạng thi bằng lái xe ô tô hạng C (hoặc D) lên E:

– Phải đủ 27 tuổi và có 5 năm kinh nghiệm lái xe hạng C (hoặc 3 năm kinh nghiệm lái xe hạng D).

– Hồ sơ nâng hạng bằng lái xe ô tô hạng C (hoặc D) lên E gồm:

+ 1 bản photo CMT (không cần công chứng).

+ 10 ảnh 3×4.

+ 1 bản photo bằng lái xe C (hoặc D).

+ hồ sơ gốc bằng lái xe C (hoặc D).

+ bằng tốt nghiệp gốc cấp 2 hoặc cấp 3.

– Chi phí thi: 5.200.000đ làm hồ sơ và 700.000đ lệ phí thi.

– Thời gian thi: sau 60 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

– Mục đích: nâng hạng bằng lái xe ô tô hạng C (hoặc D) lên E


Từ khóa thường tìm: Thi bằng lái xe ô tô, Bang lai xe hang C, Học bằng lái xe ô tô hạng C, Thi bang lai xe o to hang C, Bang lai xe hang D, Học bằng lái xe ô tô hạng D, Thi bang lai xe o to hang E

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *